Cesta naděje

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená především na pomoc rodinám a lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace má naději.

Našim jediným příjmem jsou vaše dary. Více o podpoře zde.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Okrašlovací spolek pro Komín, z.s. (Brno) nám v rámci projektu Krabice od bot daroval 300 dárků. Tyto dárky se spolu s dalšími podařilo dopravit do všech koutů ČR (od Jeseníku až po Liberec či Novohradské hory). Bylo obdarováno více než 300 dětí.  Více...

(24.12.2018)

S pomocí firmy Delikomat, Sanha a přátel se podařilo rozdat více než 300 mikulášských balíčků.   Více...

(06.12.2018)

Provoz tohoto B-Pointu byl zastaven. Potřební se mohou na nás dále obracet přes ostatní B-Pointy. Návrh prostor nabízených místní radnicí.      Více...

(01.06.2018)

V Jeseníku začal sloužit nový B-Point Jeseník.           Více...

(01.05.2018)
BAKHITA v 2.10 2014-2016