Cesta naděje

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená především na pomoc rodinám a lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace má naději.

Našim jediným příjmem jsou vaše dary. Více o podpoře zde.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla

 

     některá místa, kde Bakhita působí, působila, nebo kde se nacházejí dárci

      … služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání cesty, ….

Za tímto účelem začala vznikat místa setkání a pomoci. Každý B-Point má jiné možnosti služby. Někde slouží ochotní lidé, jinde jsou i kontaktní místa a sklady, …   

AKTUALITY

Díky firmě Delikomat a Sanha, můžeme chystat i letos Mikulášské balíčky pro více než 400 potřebných dětí.      Více...

(11.11.2019)

 foto      Více...

(05.11.2019)

Je naší radostí, že od září přibylo dobrovolných spolupracovníků, kteří pomáhají třídit příchozí věci a chystat pomoci konkrétním rodinám a potřebným.   Více...

(30.10.2019)

Od začátku školního roku velmi narostl počet pomocí do všech částí ČR.   Více...

(29.09.2019)
BAKHITA v 2.10 2014-2016