B-Pointy

Služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání naděje, …. Za tímto účelem jsme začali zakládat konkrétní místa, kde se může potřebný člověk setkat     s konkrétním člověkem, který je připraven mu pomoci, snaží se porozumět jeho situaci a hledá cestu k potřebné pomoci "cestu naděje". Místům setkání a pomoci říkáme B Point. Každý B Point má jiné možnosti služby. Někde je realizovaná terénní služba, někde jen podpora. Pokud byste chtěli podpořit konkrétní BPoint, uveďte prosím jeho číslo jako variabilní symbol. K dnešnímu dni je v provozu:

  •  B-Point Brno                            vs 0002   
  •  B-Point Jižní Čechy                   vs 0004   
  •  B-Point Olomouc                      vs 0016
  •  B-Point Znojmo                         vs 0011 
  •  B-Point Telč                               vs 0001  
  •  B-Point Kopřivnice                    vs 0005   
  •  B-Point Jeseník                          vs 0007   
  •  B-Point Volfířov                          vs 0003   
  •  Právní a finanční pomoc          vs 0777  

 

Kontakty na B-Pointy

Výhledově bychom rádi zřídili B-Point v Praze a na místech, kde se to ukáže jako možné a dobré.

  

Účet společnosti Bakhita pro podporu je: 

4200334281/6800

Bakhitas    

Člověk, který se dostane do krizové situace, nutně potřebuje někoho, s kým může sdílet, komu důvěřuje, a kdo se mu nebojí pomoci. Např. pohlídat mamince dítě, zajít nakoupit, něco přestěhovat, zavolat nebo vyslechnout, navštívit v nemocnici, darovat oblečení či jiné životní potřeby, jít kousek cesty spolu v různých oblastech života…

Společnost BAKHITA podporuje jednotlivé lidi i skupiny, kteří jsou ochotni pomoci, ochotni ke službě, ochotní stávat se alespoň na chvilku bližními a být „chvíli s“ nebo jakkoli „být s“ – „Být BAKHITAs“.

Pokud máte chuť a touhu stát se BAKHITAs, napište nám: pavla.pilerova@seznam.cz

 ...

BAKHITA v 2.10 2014-2016