B-Pointy

Služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání naděje, …. Za tímto účelem jsme začali zakládat konkrétní místa, kde se může potřebný člověk setkat     s konkrétním člověkem, který je připraven mu pomoci, snaží se porozumět jeho situaci a hledá cestu k potřebné pomoci "cestu naděje". Místům setkání a pomoci říkáme B Point. Každý B Point má jiné možnosti služby. Někde je realizovaná terénní služba, někde jen podpora. Pokud byste chtěli podpořit konkrétní BPoint, uveďte prosím jeho číslo jako variabilní symbol. K dnešnímu dni je v provozu:

 •  B-Point Brno (Kraví Hora)       vs 0002   
 •  B-Point Augustin                      vs 0002
 •  B-Point Borovany                     vs 0004   
 •  B-Point Jihlava                           vs 0017
 •  B-Point Jindřichův Hradec       vs 0015
 •  B-Point Kašperské Hory           od 1. 10. 2018 zrušen
 •  B-Point Olomouc                      vs 0016
 •  B-Point Znojmo                         vs 0011   
 •  B-Point Třebíč                            vs 0012
 •  B-Point Telč                                vs 0001   
 •  B-Point Kopřivnice                    vs 0005   
 •  B-Point Jeseník                          vs 0007   
 •  Volfířov                                       vs 0003   

 

Kontakty na B-Pointy

Výhledově bychom rádi zřídili B-Point v Praze a na místech, kde se to ukáže jako možné a dobré.

  

Účet společnosti Bakhita pro podporu je: 

4200334281/6800

Bakhitas    

Člověk, který se dostane do krizové situace, nutně potřebuje někoho, s kým může sdílet, komu důvěřuje, a kdo se mu nebojí pomoci. Např. pohlídat mamince dítě, zajít nakoupit, něco přestěhovat, zavolat nebo vyslechnout, navštívit v nemocnici, darovat oblečení či jiné životní potřeby, jít kousek cesty spolu v různých oblastech života…

Společnost BAKHITA podporuje jednotlivé lidi i skupiny, kteří jsou ochotni pomoci, ochotni ke službě, ochotní stávat se alespoň na chvilku bližními a být „chvíli s“ nebo jakkoli „být s“ – „Být BAKHITAs“.

Pokud máte chuť a touhu stát se BAKHITAs, napište nám: pavla.pilerova@seznam.cz

 ...

BAKHITA v 2.10 2014-2016