Cesta naděje

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Rodiny a především vícečetné rodiny jsou dnes ve ztížené životní situaci. 

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace má naději.

Našim jediným příjmem jsou vaše dary. Více o podpoře zde.

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla 

 

     některá místa, kde Bakhita působí, působila, nebo kde se nacházejí dárci

      … služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání cesty, ….

Za tímto účelem začala vznikat místa setkání a pomoci. Každý B-Point má jiné možnosti služby. Někde slouží ochotní lidé, jinde jsou i kontaktní místa a sklady, …   

AKTUALITY

V sobotu 24. 4. 2021 proběhla potravinová sbírka v OD Tesco Campus. Díky této sbírce může dále probíhat pomoc potřebným, jejichž počet roste.  Více...

(24.04.2021)

Podle analýzy, kterou jsme dělali pro potřeby potravinové banky, jsme v minulém období obdarovali potravinami více než 80 rodin. Jedná se především o vícečetné rodiny nebo matky samoživitelky s dětmi. Většinu podporujeme pravidelně.    Více...

(22.04.2021)

Společnost DELIKOMAT velkoryse podpořila rodiny nákupem obuvi pro děti a darovala 3 notebooky pro studijní účely.    Více...

(20.04.2021)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II nám předal množství trvanlivých potravin a drogerie pro potřebé. Děkujeme!.  Více...

(07.03.2021)
BAKHITA v 2.10 2014-2016