Cesta naděje

Dobročinná společnost BAKHITA o.p.s. je zaměřená na pomoc vícečetným rodinám a rodinám či lidem, kteří se dostali do kritických životních situací.  

Rodiny a především vícečetné rodiny jsou dnes ve ztížené životní situaci. 

Díky absenci rodiny a devastaci blízkých vztahů, zůstávají lidé po dramatických životních situacích sami. Bakhita se snaží, aby potřebný zakusil, nejenom konkrétní materiální pomoc, ale také, že není sám, a že jeho život i situace mají naději.

Našim jediným příjmem jsou dary. 

Aktuální činnost a dopis s prosbou

Náš účet pro podporu je: 123-6422800267/0100

Více o podpoře zde

Pokud potřebujete potvrzení o daru, prosíme napište nám.

Přečtěte si příběhy některých našich maminek.

Děkujeme Pavla 

 

     některá místa, kde Bakhita působí, působila, nebo kde se nacházejí dárci

      … služba potřebným lidem se neobejde bez konkrétní materiální pomoci, bez osobního setkání, bez hledání cesty, ….

Za tímto účelem začala vznikat místa setkání a pomoci. Každý B-Point má jiné možnosti služby. Někde slouží ochotní lidé, jinde jsou i kontaktní místa a sklady, …   

AKTUALITY

Nový účet pro podporu 123-6422800267/0100  Více...

(03.03.2022)

V sobotu 24. 4. 2021 proběhla potravinová sbírka v OD Tesco Campus. Díky této sbírce může dále probíhat pomoc potřebným, jejichž počet roste.  Více...

(24.04.2021)

Podle analýzy, kterou jsme dělali pro potřeby potravinové banky, jsme v minulém období obdarovali potravinami více než 80 rodin. Jedná se především o vícečetné rodiny nebo matky samoživitelky s dětmi. Většinu podporujeme pravidelně.    Více...

(22.04.2021)

Společnost DELIKOMAT velkoryse podpořila rodiny nákupem obuvi pro děti a darovala 3 notebooky pro studijní účely.    Více...

(20.04.2021)
BAKHITA v 2.10 2014-2016