JOSEFÍNA BAKHITA

otrokyně, žena naděje a odpuštění

Narodila se kolem roku 1868 v Súdánu, nedaleko vsi Džebel Agilere v kraji Darfur. Již jako děvčátko byla uloupena a opakovaně byla prodávána na trhu s otroky a jako otrokyně krutě strádala. Když byla posléze vysvobozena, stala se v italských Benátkách křesťankou a později řeholnicí. Zbytek života strávila ve městě Schio u italské Vicenzy ve službě všem potřebným. Tam také zemřela roku 1947.

Více její životopis zde.

Bakhita příkladem naděje pro ty, kteří jsou nemocní, jsou v jakékoli formě otroctví, a pro ty, kteří potřebují najít pokoj, odpuštění a usmíření ve svých životech.BAKHITA v 2.10 2014-2016