O společnosti Bakhita

Společnost BAKHITA o.p.s. je dobročinná organizace, zaměřená na pomoc lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví, k životu v plnosti a svobodě, respektující jedinečnou důstojnost a hodnotu každého člověka. Naše pomoc se zaměřuje jak na řešení konkrétních krizových situací, tak na terapeutické a preventivní programy.

BAKHITA je jméno africké dívky, znamenající ŠŤASTNÁ. Naše společnost se inspirovala životním příběhem této dívky, která prožila otroctví, postupné znovu-nabytí důstojnosti člověka a nakonec život v plnosti a radosti (více viz životopis).

Součástí Bakhity je i organizace lidí, kteří jsou ochotni podle svých možností pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Snažíme se vytvářet podmínky pro tuto pomoc.

 Společnost Bakhita vede šatník pro potřebné maminky a děti, sklad s nábytkem a řeší i příležitostnou potravinovou a materiální pomoc.

Více o podpoře zde

 

 

Poslání a služba Bakhity

     

* Posláním Bakhity je přinášet úlevu, pomoc a naději   

* Specifickým posláním Bakhity je služba rodinám, osamělým matkám a potřebným dětem

* Bakhita je dobročinná organizace. Bakhita není organizace pro sociální služby

* Služba Bakhity je zdarma a je nenároková

* Bakhita respektuje, že původním místem uplatňování pomoci a služby je rodina a přirozené místní sociální prostředí či společenství. Bakhita nenahrazuje osobní odpovědnost každého člověka za sebe samotného a za péči o své blízké, ale svou činností ji dle možností podporuje a doplňuje tam, kde síly a schopnosti jednotlivců nebo místních společenství nestačí.

* Poslání Bakhity a její činnost vychází z křesťanských hodnot a je inspirováno životním příběhem ženy - Josefiny Bakhity (otrokyně) a její cestou naděje.

* Bakhita se snaží podpořit ty lidi, kteří vnímají potřeby jiného člověka a jsou ochotni podle svých možností pomoci. 

 

 

 

BAKHITA v 2.10 2014-2016